Vurderinger

Vurderinger

 

Saabye & Partners udfører vurderinger af andelslejligheder ved salg for en hel del faste andelsboligforeninger omfattende blandt andet følgende forhold:
 
Fejl og mangler ved lejligheden.
Ulovlige forhold.
Andelsværdi / oplyst af administrator eller foreningen.
Forbedringer.
Tilpasset løsøre.
Løsøre
Fradrag
 
Det er en stor fordel for bestyrelsen og administratorer, at vurderingerne udføres af en udenforstående teknisk rådgiver, som kan give en ensartethed i vurderingen, selvom der løbende kommer nye bestyrelser og administratorer.