Boliger

Boligprojekter med arkitektrådgivning

 

Ved renovering og ombygning af boligbyggerier afstemmer vi med bygherre de økonomiske rammer, og funktionelle behov der stilles.


Vi kan følge projektet gennem alle byggeriets faser, og i samråd med bygherre både stille og svare på de opklarende spørgsmål, der skal til, for at komme sikkert i mål med et holdbart og harmonisk resultat.

Vi har erfaring med energieffektivisering fra flere ombygningsprojekter og facaderenoveringer, hvor efterisolering og udskiftning af vinduespartier, har ført til en driftsmæssig besparelse og et bedre indeklima. Vi har et stort materialekendskab, vi kender priserne og kan se mulighederne. Som rådgiver sørger vi for, at æstetik, funktionalitet og byggeteknik forenes. Kort sagt, hjælper vi bygherre med at tænke langsigtet!

Myndighederne skal oftest høres i de fleste renoveringsprojekter. Vi har god erfaring med disse myndighedsforhandlinger, og en tidlig dialog er oftest et godt udgangspunkt for et godt forløb.