Om Saabye og partners

Om SAABYE OG PARTNERS

 

Firmaet beskæftiger sig med stort set alle arbejdsopgaver inden for arkitektens arbejdsområde og har gennem årene etableret et net af faste bygherrer, som vi dagligt arbejder for på mindre og større opgaver. Det er tegnestuens grundholdning, at alle opgaver skal løses med et personligt engagement, der sikrer at vores bygherrer bliver tilfredse og vil bruge firmaet ved gennemførelsen af nye opgaver.

Dette, har vi erfaring for, kun opnås, hvis vi indgår i en konstruktiv dialog med bygherren eller bruger om dennes ønsker, behov og økonomiske ramme. Det er vigtigt, at der opstår en forståelse mellem os og bygherren fra starten, således at den endelige arkitektur afspejler bygherrens forventninger. Vi tilstræber dog at påvirke vores bygherre arkitektonisk ved i vore løsningsforslag at skabe et så markant kvalitativt arkitektonisk udtryk som muligt indenfor de givne økonomiske rammer.

Vi finder det vigtigt, at den arkitektur vi medvirker til at skabe både afspejler nutidens tendens men samtidig også tilpasses til omgivelserne, således at der opstår en harmoni mellem nyt og gammelt.

Anvendelse af gode, velkendte og gennemprøvede materialer samt en byggeteknik der sikrer, at bygningen er vedligeholdelsesvenlig, er indfaldsvinklen til alle de opgaver, vi beskæftiger os med.

Firmaet har et bredt virkefelt og har i den tid, det har eksisteret, løst en række forskelligartede opgaver indenfor arkitektfagets fagområde. Vi er åbne for alle typer af opgaver og er imod specialisering uden dermed at have sagt, at der ikke er områder, hvor firmaet har en særlig erfaring.

Det er vores opfattelse, at en arkitekt netop er uddannet til at sætte sig ind i nye opgaveproblematikker, finde anvendelige løsninger og evt. fremkomme med nytænkning i hver enkel stillet opgave. Det er derfor en misforståelse, at stor erfaring inden for et specifikt arbejdsområde nødvendigvis fører til god arkitektur. Sagt med andre ord, er referencer gode at have, men de er ikke nødvendige for at skabe god arkitektur, da hver enkelt opgave må løses særskilt under hensyntagen til de givne forhold, betingelser og ønsker.